Untitled Document
0/60byte
- -
Untitled Document
 
 

HOME > > 태아보험

 
 
                        태아사랑 패키지1형
 

태아사랑 패키지1형 100110

월보험료

60,900

보험사

[ 동양생명 + 현대해상 ]

기준

동양생명(태아30주미만,30세산모,가입금액2,000만원,30세만기20 년납,순수보장형) 현대해상((子: 태아/22주 이내, 상해 1급)/(母 :30세, 상해 1급) /30세납 30세만기)

납입주기

월납

보험 평가

 
- -
 
 
 
 
 
태아사랑 패키지1형
 

태아보험관 
무제 문서
 
 
banbanman@daum.net